QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG – ISO 50001

QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG – ISO 50001

Dịch vụ tư vấn quản lý năng lượng là một dịch vụ nhằm giúp doanh nghiệp quản lý tốt hơn việc sử dụng năng lượng trong các hệ thống tiêu thụ năng lượng hiện tại như : hệ thống lạnh, hệ thống khí nén, hệ thống lò hơi, hệ thống thiết bị sản xuất. Từ đó giúp xây dựng được hệ thống quản lý năng lượng cho doanh nghiệp theo tiêu chuẩn ISO 50001.

Description

Hệ thống quản lý năng lượng cung cấp một cách tiếp cận hệ thống để theo dõi và giảm tiêu thụ năng lượng trong tất cả các tổ chức. ISO 50001 là tiêu chuẩn được phát hành bởi Tổ chức Quốc tế về Tiêu chuẩn cho Hệ Thống Quản Lý Năng Lượng. ISO 50001 được dựa trên chu trình Plan-Do-Check-Act với các yêu cầu trong việc xây dựng chính sách năng lượng cùng với các mục tiêu cụ thể, luôn duy trì các hành động nhằm giảm thiểu và giám sát việc sử dụng năng lượng, thẩm tra việc tiết kiệm năng lượng và lập kế hoạch cải tiến.

SETECH VIỆT NAM sẽ giúp quý doanh nghiệp từng bước từng bước hiểu rõ về quản lý năng lượng, từ đó giúp doanh nghiệp xây dựng hệ thống quản lý năng lượng đáp ứng theo tiêu chuẩn ISO 50001 hiện nay

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.