KIỂM TOÁN NĂNG LƯỢNG

KIỂM TOÁN NĂNG LƯỢNG

Dịch vụ kiểm toán năng lượng là một dịch vụ nhằm kiểm tra, khảo sát và phân tích các dòng năng lượng trong một tòa nhà, một quá trình, một hệ thống hoặc một doanh nghiệp để từ đó đưa ra các giải pháp nhằm tiết kiệm lượng năng lượng đầu vào của hệ thống mà không ảnh hưởng xấu đến đầu ra.

Description

Trong sản xuất công nghiệp : kiểm toán năng lượng giúp giảm tiêu thụ năng lượng tại các hệ thống sản xuất và bổ trợ trong khi vẫn duy trì, hoặc, cải thiện công suất dây chuyền, năng suất lao động, sức khỏe con người, sự thoải mái và an toàn cho môi trường sống, môi trường làm việc.

Với dịch vụ này, SETECH VIỆT NAM sẽ giúp cho các Doanh nghiệp đạt được các kết quả như sau :

  • Lượng hoá mức năng lượng tiêu thụ.
  • Chỉ ra các tồn tại trong vấn đề quản lý và sử dụng năng lượng.
  • Đưa ra các giải pháp quản trị nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng.
  • Đánh giá về mặt lợi ích, chi phí của các giải pháp đầu tư công nghệ tiết kiệm năng lượng.

Các hệ thống tiêu thụ năng lượng của doanh nghiệp mà SETECH VIỆT NAM sẽ tập trung khảo sát, đánh giá trong dịch vụ kiểm toán năng lượng là :

  • Hệ thống điện.
  • Hệ thống lò hơi.
  • Hệ thống khí nén.
  • Hệ thống bơm quạt máy nén.
  • Hệ thống lạnh và điều hoà không khí.
  • Hệ thống thiết bị sản xuất

 

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.